Comunitat Valenciana
Esports

El Consell aprova un conveni amb 23 federacions esportives valencianes per a la celebració dels XXXVII Jocs Esportius

La Conselleria d’Educació aportarà 300.000 euros per a l’organització i el control dels Jocs Esportius

(31/05/2019) – La Conselleria d’Educació aportarà 300.000 euros per a l’organització i el control dels Jocs Esportius

El Ple del Consell ha aprovat un conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport i vint-i-tres federacions esportives valencianes per a l’organització dels XXXVII Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana.

A través del conveni, la Conselleria d’Educació col·laborarà amb les federacions en les despeses de l’organització i el control dels jocs, per a la qual cosa destinarà 300.000 euros.

La subvenció concedida es destinarà a sufragar despeses com arbitratges, desplaçaments o material esportiu no immobilitzat, així com altres derivades de la gestió de l’organització dels jocs. Una vegada cobertes les necessitats de la competició dels Jocs Esportius, es podrà destinar part d’aquestes ajudes a finançar les despeses derivades de l’assistència i participació en els campionats d’Espanya.

Per la seua banda, les federacions esportives es comprometen a col·laborar en l’organització tècnica dels XXXVII Jocs Esportius, complir les bases de la competició i dur a terme l’execució dels calendaris d’àmbit provincial i autonòmic, així com a realitzar les activitats i justificar les despeses que se’n deriven.

De la mateixa manera, les federacions hauran de fer constar expressament la col·laboració de la Generalitat en totes les activitats, els actes i el material de difusió i publicitat propis de les actuacions subvencionades; així com sotmetre’s al control de la gestió de la subvenció i al control financer per part dels òrgans competents.

La col·laboració entre les federacions esportives i la Generalitat s’emmarca en la Llei 2/2011, de l’esport i l’activitat física de la Comunitat Valenciana, que reconeix la pràctica esportiva com un factor essencial per a l’atenció de la salut, l’augment de la qualitat de vida i el desenvolupament integral de la persona a qualsevol edat. Així mateix, aquesta llei fa menció expressa dels jocs esportius com un conjunt de competicions i activitats esportives, de convocatòria anual, dirigides a la població en edat escolar i obertes a la participació de qualsevol tipus d’entitat i centres docents.

Related posts

El Circuit Ricardo Tormo celebrarà per primera vegada el Racing Weekend

ansepu

Les parelles Marc-Alvaro i José Salvador-Carlos disputaran demà la final del Trofeu Joves Diputació de Castelló

ansepu

Egyptian Race de Cullera

ansepu

Leave a Comment